Drottningen talade vid konferens om Alzheimer

Den 21 april besökte Drottningen Karolinska institutet för att delta i en konferens med fokus på forskning kring Alzheimers sjukdom, demens och åldrande.

Drottningen talade vid en konferens om Alzheimer.

Drottningen talade vid en konferens om Alzheimer. Foto: Ulf Sirborn/Karolinska institutet

Forskare från hela Sverige deltog vid konferensen som anordnades av Centrum för alzheimerforskning vid Karolinska institutet.

Drottningen inledde konferensen med ett tal där hon bland annat sa:

Just like so many people, all over the world, I have come to learn how devastating this disease is. (…) But let me assure you, that I have never, ever lost hope, that one day we will find a way to beat Alzheimer’s.

H.M. Drottningen

Vid ankomsten till Aula Medica togs Drottningen emot av rektor Ole Petter Ottersen, professor Maria Eriksdotter och professor Dorota Religa.

Vid ankomsten till Aula Medica togs Drottningen emot av rektor Ole Petter Ottersen, professor Maria Eriksdotter och professor Dorota Religa. Foto: Ulf Sirborn/Karolinska institutet