Kronprinsessan närvarade vid Östersjöseminarium

Torsdagen den 21 april deltog Kronprinsessan i Östersjöseminariet på Kastellholmen i Stockholm för att ta del av aktuell forskning kring Östersjön.

Kronprinsessan framför briggen Tre Kronor af Stockholm, tillsammans med Magnus Breitholtz, Tina Elwing, Anders Mannesten och Thomas Flinck.

Kronprinsessan framför briggen Tre Kronor af Stockholm, tillsammans med Magnus Breitholtz, Tina Elwing, Anders Mannesten och Thomas Flinck. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Östersjöseminariet är ett årligt återkommande evenemang som dock haft ett treårigt uppehåll på grund av pandemin. Bakom seminariet står Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea, i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Kronprinsessan välkomnades vid ankomsten till Kastellholmen av Tina Elfwing, Östersjöcentrum, Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap och Anders Mannesten, Expedition Baltic Sea.

Vid seminariet deltog experter på övergödning, miljögifter, fiske och biologisk mångfald som gav uppdaterade klimatperspektiv och analyser inför framtiden.

Under seminariet hölls föredrag om vilka effekter klimatförändringarna ger, i kombination med de faktorer som redan påverkar Östersjön. Dagen avslutades med ett panelsamtal om vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en positiv utveckling av situationen i Östersjön.

Kronprinsessan är gudmor till fartyget Tre Kronor af Stockholm.