Kronprinsess­­­paret besökte frivilliga försvars­organisationer

Tisdagen 19 april besökte Kronprinsessparet Frivilliga försvarsorganisationernas
samarbetskommitté (FOS).

Kronprinsessparet tas emot utanför de frivilliga försvarsorganisationernas kontor.

Kronprinsessparet togs emot av Helene Rådemar, ordförande FOS samt av Bo Stennabb, generalsekreterare Försvarsutbildarna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet fick information om hur några av de olika frivilliga försvarsorganisationerna arbetar med anledning av kriget i Ukraina. Dels vad gäller mottagande av flyktingar från Ukraina, dels för att omhänderta svenska medborgares intresse för att både bidra till stödinsatserna och stärka sin egen hemberedskap.

Företrädare för Frivilliga Automobilkåren, Svenska Blå Stjärnan, Civilförsvarsförbundet, Svenska Lottakåren, Svenska Röda Korset och Försvarsutbildarna presenterade aktuella frågor och aktiviteter för deras respektive organisationer.

Besöket avslutades med en presentation av innehållet i en hemberedskapsutrustning som syftar till att klara en veckas beredskap avseende värme, vatten, mat och kommunikation utifrån myndigheternas riktlinjer.

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krigsberedskap. I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar.

Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för en mängd olika uppgifter.

Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer