Prins Carl Philip vid hemvärns­övning

Fredagen den 8 april besökte Prins Carl Philip en krigsförbands­övning i Strängnäs med 223:e hemvärns­bevaknings­kompaniet.

Prins Carl Philip talar med en pistolskytt vid en måltavla.

Prins Carl Philip i samtal med en hemvärnssoldat som markerar sitt träffresultat vid sin måltavla under pistolskytteutbildningen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prinsen fick en föredragning om hemvärnets aktuella läge, hanteringen av ansökningarna till hemvärnet, samt organisationen av utbildningsgrupper och förband. Därefter följde besök vid utbildningar i pistol och kulspruta, fältkök, skjutstation för pansarskott, samt chefsutbildning på plutons- och gruppchefsnivå.

Prins Carl Philip vid pistolutbildning

Vid besöket till skjutstationen för pansarskott fick Prinsen möjlighet att övningsskjuta tillsammans med hemvärnssoldater. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Carl Philip i samtal med Rikshemvärnschefen, Generalmajor Stefan Sandborg

Prins Carl Philip i samtal med rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Prins Carl Philip i samtal med hemvärnssoldater.

Under besöket till utbildningsstationen för kulspruta fick Prinsen tillfälle att prata med hemvärnssoldaterna om deras engagemang i hemvärnet och om hur övningen fortlöpte. Foto: Julia Larsson/Försvarsmakten

Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris.

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet även beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter.

Läs mer om Hemvärnet på Försvarsmaktens hemsida