Drottningen i möte med Ecpat Sveriges techkoalition

Torsdagen den 7 april deltog Drottningen i ett möte med barnrättsorganisationen Ecpat Sveriges techkoalition.

Drottningen i samtal med Johanna Lundin, Peder Ramel och Anna Karin Hildingson Boqvist på ECPAT Sverige.

Drottningen i samtal med Johanna Lundin, Peder Ramel och Anna Karin Hildingson Boqvist på ECPAT Sverige. Foto: Liza Simonsson/Ecpat Sverige

Ecpat Sveriges techkoalition är ett samarbete mellan Ecpat Sverige och de största företagen i tech- och telekomindustrin i Sverige, som syftar till att förhindra, försvåra och förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas av förövare. Även polisen ingår i koalitionens arbete. Tillsammans arbetar man aktivt för att stoppa exploateringen av barn på nätet.

Drottningen inledde mötet med ett tal där hon bland annat sa:

 De övergrepp som begås digitalt är lika verkliga som de som begås på andra sätt. Lika verkliga, lika skadliga och lika avskyvärda.”

H.M. Drottningen

Drottningen håller tal vid mötet med Ecpat Sverige.

Drottningen håller tal vid mötet med Ecpat Sverige. Foto: Liza Simonsson/Ecpat

En av de övriga talarna var Daniel Akenine, teknisk chef på Microsoft, som gjorde en spaning framåt om kommande verktyg och fenomen på Internet.

I samband med mötet hölls en paneldiskussion som diskuterade vikten av samverkan och digitalt föräldraskap.

I samband med mötet hölls en paneldiskussion som diskuterade vikten av samverkan och digitalt föräldraskap. Foto: Liza Simonsson/Ecpat Sverige

Ecpat Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Ecpat Sverige arbetar bland annat för att rättsväsendet ska ha de resurser och verktyg som krävs för att hitta barn som utsätts och för att utreda, åtala och döma förövarna.

Drottningen är beskyddare av Ecpat Sverige.