Prins Carl Philip besökte Eksjö garnison

Måndagen den 4 april besökte Prins Carl Philip Göta ingenjörregemente (Ing 2) och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) i Eksjö.

Prins Carl Philip i samtal med fältarbetsdykare under besöket vid Göta ingenjörregemente

Prins Carl Philip i samtal med fältarbetsdykare ur Göta ingenjörregemente (Ing 2) under besöket vid Eksjö garnison. Foto: Mikael Fritzon/TT

Under besöket fick Prinsen ta del av föredragningar och förevisningar om såväl Ing 2:s specialistkompetens inom kvalificerade fältarbeten, som Swedec:s verksamhet som kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.

Prinsen fick bland annat prova flera fordonstyper, vinschning, broläggning med brobandvagn och utbildning i minsök. Bland förevisningarna ingick bland annat fältarbetsdyk, fordonssök med hund och EOD-sprängning.

Prinsens besök vid Eksjö garnison var inplanerat sedan en längre tid men hade senarelagts på grund av pandemin.

Prinsen inför vinschning vid besök till Swedec.

Prinsen fick bland annat prova på vinschning under besöket vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec). Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Jag är djupt imponerad av kunskapen hos befäl och soldater.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsen i samtal med soldat om minsökare

Under besöket fick Prinsen prova på att använda minsökare som används av Swedec för ammunitions- och minröjning. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten