Möte om anti­mikrobiell resistens

Den 1 april deltog Kronprinsessan i ett möte med Malin Grape, regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens, samt Niclas Jacobson, chef vid socialdepartementets enhet för EU- och internationell samordning.

Kronprinsessan i möte med Malin Grape och Niclas Jacobson.

Kronprinsessan i möte med Malin Grape och Niclas Jacobson på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett hot mot den globala hälsosäkerheten. Sverige har länge arbetat med AMR-frågan både inom EU och internationellt. Som ett led i det arbetet utsåg regeringen tidigare i år Malin Grape till den nya rollen som AMR-ambassadör.

Vid mötet med Kronprinsessan berättade Malin Grape och Niclas Jacobson om satsningen med att ytterligare förstärka arbetet mot antimikrobiell resistens på global nivå, med särskilt fokus på antibiotikaresistens.