Prinsparet i möten om flyktingmottagande

Tisdagen den 22 mars besökte Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia Nynäshamn för att samtala med myndigheter och volontärer som arbetar med att ta emot ukrainska flyktingar.

Prinsparet i samtal med privata volontärer på Nynäshamns färjeterminal som stöttar nyanlända flyktingar från Ukraina.

Prinsparet i samtal med privata volontärer på Nynäshamns färjeterminal som stöttar nyanlända flyktingar från Ukraina. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prinsparet inledde besöket i Nynäshamn med att samtala med representanter på Nynäshamns kommun. De berättade att det dagligen anländer 200-300 ukrainska flyktingar till Nynäshamn via färjor från Polen. Många av flyktingarna reser vidare men kommunen har ansvar, på uppdrag av Migrationsverket, att samordna mottagandet för de som väljer att stanna i kommunen. Det handlar till exempel om att öppna upp så kallade evakueringsboenden och samverka i frågor som gäller krisstöd, vaccination och andra behov av vårdinsatser. Kommunen arbetar också för att kunna ta emot nyanlända barn och unga från Ukraina i kommunens skolor.

Prinsparet tillsammans med Carolina Pettersson, kommundirektör Nynäshamn, Harry Bouveng, kommunstyrelsens ordförande och Christian Wigren, kanslichef.

Prinsparet tillsammans med Carolina Pettersson, kommundirektör Nynäshamn, Harry Bouveng, kommunstyrelsens ordförande och Christian Wigren, kanslichef. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Efter mötet i kommunhuset besökte Prinsparet Nynäshamns färjeterminal för att samtala med medarbetare vid bland annat Migrationsverket, Stockholms hamnar, polisen samt några av de volontärer som fanns på plats för att ta emot flyktingarna.