Kungen och Kronprinsessan vid Försvarets radioanstalt

Torsdagen den 10 mars besökte Kungen och Kronprinsessan Försvarets radioanstalt (FRA). Vid besöket fick de bland annat information om hur myndigheten fortlöpande följer utvecklingen i närområdet och kriget i Ukraina.

Försvarets radioanstalts generaldirektör Björn Lyrvall tog emot Kungen och Kronprinsessan vid FRA:s huvudkontor.

Försvarets radioanstalts generaldirektör Björn Lyrvall tog emot Kungen och Kronprinsessan vid FRA:s huvudkontor. Foto: FRA

Utöver information om myndighetens verksamhet inom signalunderrättelseområdet delgavs också information om hur FRA:s arbete inom cybersäkerhet är väsentlig för att minska Sveriges sårbarhet för påverkansoperationer och hybridoperationer.

Om Försvarets radioanstalt (FRA)

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet. FRA har två verksamhetsområden, dels signalunderrättelseverksamhet som riktas mot utländska förhållanden till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, dels stöd till informationssäkerheten inom myndigheter och statligt ägda bolag.