Kungen gav företräde för MSB:s nya generaldirektör

Tisdagen den 15 februari gav Kungen företrädet för Charlotte Petri Gornitzka som är ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kungen och Charlotte Petri Gornitzka, ny generaldirektör för MSB.

Kungen och Charlotte Petri Gornitzka, ny generaldirektör för MSB. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet fick Charlotte Petri Gornitzka tillfälle att presentera sig i sin nya befattning och redogöra för aktuella frågor inom MSB.

Charlotte Petri Gornitzka tillträdde rollen som generaldirektör för MSB den 10 december 2021 och innehade dessförinnan befattningen som assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, Unicef, i New York.