Adeptträff med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 9 februari deltog Prins Daniel i en träff för adepter i Prins Daniels Fellowships mentorprogram.

Prins Daniel tillsammans med den inbjudna entreprenören Jarno Vanhatapio samt adepterna vid Prins Daniels Fellowships mentorsprogram.

Prins Daniel tillsammans med den inbjudna entreprenören Jarno Vanhatapio samt adepterna vid Prins Daniels Fellowships mentorsprogram. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Daniels Fellowships mentorprogram ger ett antal utvalda unga entreprenörer möjlighet till ett mentorskap med en handplockad mentor från svenskt och utländskt näringsliv. Under två år ses varje adept- och mentorpar individuellt, därutöver arrangeras en rad gemensamma aktiviteter.

Vid dagens möte, som hölls på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm, fick årets adepter möjlighet att lyssna till Jarno Vanhatapio som bland annat grundade företaget Nakd. Vanhatapio, som är inspiratör i Prins Daniel Fellowships mentorskapsprogram, var inbjuden för att dela med sig av sin entreprenörsresa och ge sitt perspektiv på tillväxt.

Under adeptträffen gavs adepterna också möjlighet att internt i gruppen dela med sig av en pågående utmaning för att därefter få inspel och feedback av övriga.

Prins Daniel i samtal med adepter och Jarno Vanhatapio.

Prins Daniel i samtal med adepter och Jarno Vanhatapio. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.