Digitalt möte med Folkhälsomyndigheten

Tisdagen den 8 februari hade Kungaparet och Kronprinsess­paret digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Kungaparet och Kronprinsessparet i samtal med generaldirektören.

Kungaparet och Kronprinsessparet i samtal med generaldirektören. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna.

Generaldirektören redogjorde för det allmänna smittläget i landet, Folkhälso­myndighetens bedömning avseende beslutet att avskaffa flertalet restriktioner den 9 februari, samt rekommendationer avseende en successiv återgång till ordinarie arbetsformer och verksamhet.