Kronprinsessan besökte Färnebofjärdens nationalpark

Fredagen den 4 februari besökte Kronprinsessan Färnebofjärdens nationalpark. Besöket var inledningen på ett initiativ att besöka Sveriges alla 30 nationalparker inom några år.

Kronprinsessan i Färnebofjärdens nationalpark.

Kronprinsessan i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Genom att besöka Sveriges alla nationalparker vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser.

Vid dagens besök i Färnebofjärdens nationalpark fick Kronprinsessan möjlighet att, tillsammans med lokala experter, uppleva parkens unika natur.

Vandring längs Nedre Dalälven som genom sina regelbundna översvämningar skapar speciella livsmiljöer för djur- och växtliv. I parken finns bland annat mer än 200 fågelarter.

Vandring längs Nedre Dalälven som genom sina regelbundna översvämningar skapar speciella livsmiljöer för djur- och växtliv. I parken finns bland annat mer än 200 fågelarter. Foto: Ulf Palm/TT

Kronprinsessan inledde dagen vid Gysinge och vandrade mot nationalparkens huvudentré. Där tillagades en lunch över öppen eld. Vid lunchen deltog personal från Länsstyrelsen som berättade om nationalparken.

Dalälven och Gysinge bruk.

Dalälven och Gysinge bruk. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Eftermiddagens vandring gick längs Dalälven, över älvängar och genom svämskogar. Kronprinsessan vandrade även Kungsslingan där bland annat Kungsstenen står. Stenen utmärker den plats där Kungen invigde nationalparken 1998.

Läs mer om Färnebofjärdens nationalpark

Kronprinsessan tillsammans med Jessica Berg, föreståndare för Naturum i Färnebofjärdens nationalpark.

Kronprinsessan tillsammans med Jessica Berg, föreståndare för Naturum i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Nationalparker i Sverige

En nationalpark bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få och i dag finns det 30 nationalparker i Sverige.

Läs mer om Sveriges nationalparker

Om Kronprinsessans vandringar

De kommande åren planerar Kronprinsessan besöka Sveriges 30 nationalparker. Genom sina besök i nationalparkerna vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser. Vid varje besök deltar lokala experter som guidar och ger information om naturen i den aktuella nationalparken.

Idén till besöken i nationalparkerna kom under Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap, hösten 2017 – våren 2019.