Kungen gav företräde för Säkerhetspolisens nya chef

Tisdagen den 25 januari gav Kungen företräde för Charlotte von Essen som är ny chef för Säkerhetspolisen.

Kungen och Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen.

Kungen och Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet fick Charlotte von Essen tillfälle att presentera sig i sin nya befattning och redogöra för aktuella frågor inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde.

Charlotte von Essen tillträdde rollen som säkerhetspolischef den 1 oktober 2021 och innehade dessförinnan befattningen som biträdande säkerhetspolischef.