Folk och Försvars rikskonferens 2022

Måndagen den 10 och tisdagen den 11 januari närvarade Kungen och Kronprinsessan digitalt vid Folk och Försvars rikskonferens 2022.

Tema för rikskonferensen 2022 var hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning. Under konferensen avhandlades tio programblock med olika ämnen.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes rikskonferensen inte i Sälen utan som en digital produktion, som sändes i SVT Forum och via folkochforsvar.se.

Kungen och Kronprinsessan deltog vid konferensen från Drottningholms slott respektive Haga slott.

Om Folk och Försvars rikskonferens

Folk och Försvars rikskonferens är sedan 1946 en årligen återkommande konferens om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Rikskonferenserna samlar representanter från politiken, myndigheter, civilsamhällesorganisationer, fackliga organisationer och näringsliv.

Ta del av 2022 års program