Avskedsaudienser för Tysklands och Sydkoreas ambassadörer

Tisdagen den 1 juni tog Kungen emot ambassadörerna från Republiken Korea och Förbundsrepubliken Tyskland i avskedsaudienser inför sändebudens hemresor från Sverige.

Kungen tillsammans med Tysklands avgående ambassadör Anna Elisabeth Prinz.

Kungen tillsammans med Tysklands avgående ambassadör Anna Elisabeth Prinz. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

H.E. Ambassadör Dr Anna Elisabeth Printz från Tyskland och H.E. Ambassadör Jeongkyu Lee från Sydkorea togs emot av Kungen i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen och Sydkoreas ambassadör, Jeongkyu Lee i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen och Sydkoreas ambassadör, Jeongkyu Lee i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Till toppen