Kronprinsessparet i möte med Stockholms handelskammare

Onsdagen den 18 november hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Stockholms handelskammare för att få en lägesuppdatering gällande pandemins påverkan på näringslivet i huvudstaden.

Kronprinsessparet i möte med Handelskammaren.

Kronprinsessparet i möte med Handelskammaren. Foto: Kungl. Hovstaterna

Andreas Hatzigeorgiou, verkställande direktör i Stockholms handelskammare, inledde mötet med att redogöra för hur handelskammaren ser på läget för företagandet just nu.

Omstartskommissionen

Därefter informerades Kronprinsessparet om "Omstartskommissionen", vilken tillsattes av handelskammaren tidigare under året för att ta fram förslag på reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter pandemin.

Klas Eklund, som ledde arbetet i kommissionen, presenterade under mötet kommissionens slutrapport.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.