Kronprinsessparet vid Pep Forum

Torsdagen den 12 november deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid Pep Forum, som i år hölls digitalt med anledning av den rådande pandemin.

Kronprinsessan och Prins Daniel deltog vid årets digitala Pep Forum.

Kronprinsessan och Prins Daniel deltog vid årets digitala Pep Forum. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Årets Pep Forum berörde frågor om jämlik hälsa och hur barn och unga i Sverige ska få möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Deltog gjorde knappt 1400 personer från myndigheter, kommuner, regioner, förenings- och näringsliv.

Kronprinsessan öppnade årets Pep Forum.

Kronprinsessan öppnade årets Pep Forum. Foto: Benjamin Hailemariam/Generation Pep

Kronprinsessan inledde årets Pep Forum med att i sitt tal säga:

Tack för att ni ger barn och unga en rolig och meningsfull fritid. Tack för att ni skapar goda exempel som kan inspirera andra. Och tack för allt ni ger, av både tid, kunskap och engagemang, för att ge fler en hälsosam start i livet.

Generation Peps vision är ett Sverige där alla barn och unga har både vilja och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

H.K.H. Kronprinsessan

Carolina Klüft berättade hur Generation Pep arbetar för att fler barn ska få möjligheten och viljan till ett aktivt och hälsosamt liv.

Carolina Klüft berättade hur Generation Pep arbetar för att fler barn ska få möjligheten och viljan till ett aktivt och hälsosamt liv. Foto: Benjamin Hailemariam/Generation Pep

Forskaren Sissela Nutley berättade om en av faktorerna till ojämlik hälsa – det ökade användandet av skärmar.

Forskaren Sissela Nutley berättade om en av faktorerna till ojämlik hälsa – det ökade användandet av skärmar. Foto: Benjamin Hailemariam/Generation Pep

Därefter talade forskaren Elin Ekblom Bak om hälsotrender hos barn och unga i Sverige. Forskarna Erik Hemmingsson och Sissela Nutley diskuterade sedan kring faktorerna bakom ojämlik hälsa.

Erik Hemmingsson, Marko Anderot, Per Nilsson och Annie Lööf i panelsamtal om ojämlik hälsa från olika perspektiv.

Erik Hemmingsson, Marko Anderot, Per Nilsson och Annie Lööf i panelsamtal om ojämlik hälsa från olika perspektiv. Foto: Benjamin Hailemariam/Generation Pep

Under ett panelsamtal lyftes bland annat hur olika aktörer, beslutsfattare och andra länder arbetar med dessa frågor.

Rangan Chatterjee berättade bland annat om hur man kan motivera barn och unga till fysisk aktivitet.

Rangan Chatterjee berättade bland annat om hur man kan motivera barn och unga till fysisk aktivitet. Foto: Benjamin Hailemariam/Generation Pep

Författaren och läkaren Rangan Chatterjee delade sina tankar om samhällets syn på övervikt och hur man kan sänka trösklarna till ett aktivare liv.

Kristina Sparreljung och Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Hjärt-lungfonden respektive Cancerfonden.

Kristina Sparreljung och Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Hjärt-lungfonden respektive Cancerfonden. Foto: Benjamin Hailemariam/Generation Pep

Därefter talade generalsekreterarna vid Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden bland annat om hur fysisk aktivitet bidrar till ökad folkhälsa.

Moderatorer för årets Pep Forum var Jessica Almenäs och Dona Hariri.

Prins Daniel i samtal med moderatorerna Jessica Almenäs och Dona Hariri.

Prins Daniel i samtal med moderatorerna Jessica Almenäs och Dona Hariri. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel deltog i ett avslutande samtal på scenen om hur arbetet för en bättre hälsa hos barn och ungdomar ska bedrivas framöver.

Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Pep i juli 2016 i Visby, tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Peparbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.