Prins Carl Philip besökte Berga

I september månad besökte Prins Carl Philip under en dag Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen, som är grupperade på Berga i Stockholms skärgård.

Prins Carl Philip besökte Amfibieregementet (Amf 1).

Prins Carl Philip besökte Amfibieregementet (Amf 1). Foto: Henrik Montgomery/TT

Amfibieregementet fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter.

På Amf 1 fick Prinsen möjlighet att träffa värnpliktiga samt nyanställda från utbildnings­bataljonen som just nu genomgår båtchefsutbildning.

Prins Carl Philip är utbildad stridsbåtschef och ombord på en ”Stridsbåt 90” tog Prinsen del av den navigationsutbildning som ingår i båtchefsutbildningen.

Prins Carl Philip besökte Amfibieregementet (Amf 1).

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ombord på en svävare tog Prinsen därefter del av understödsplutonens genomgång av en anfallsövning som ingick i en pågående stridsutbildning.

Under anfallsövningen fick Prinsen följa ett stridsförlopp på land i form av en snabbgruppering, där bland annat sjömålsrobot och granatkastare användes.

Läs mer om Amfibieregementet

Prins Carl Philip i kamoflaugeuniform i skogen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Besök på Fjärde sjöstridsflottiljen

Senare under dagen besökte Prinsen även verksamheten vid Fjärde sjöstridsflottiljen.

Fjärde sjöstridsflottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden och sjövägar.

Ombord på ett minröjningsfartyg träffade Prinsen officerare och sjömän för att få en närmare presentation av flottiljens uppgifter.

Läs mer om 4. sjöstridsflottiljen

Fjärde sjöstridsflottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm.

Fjärde sjöstridsflottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

Prins Carl Philip i kamoflaugeuniform.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Prins Carl Philips militära karriär

Prinsen är reservofficer i Marinen. Prinsen fullgjorde sin värnplikt vid Amfibieregementet, som då låg i Vaxholm. Prinsen genomgick utbildning till båtchef (Stridsbåt 90). Under 2001 och 2002 genomförde Prinsen officersutbildning inom Marinen och tog examen som fänrik i december 2002. I december 2007 erhöll Prinsen kaptens grad. Den 1 oktober 2014 befordrades Prinsen till major.