Kungaparet och Kronprinsess­paret i digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör

Onsdagen den 10 juni höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under det digitala mötet fick Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel information om Nordiska rådet och hur det nordiska samarbetet fortgår under covid-19-pandemin med hänsyn till att de fem nordiska länderna har valt olika strategier för att hantera pandemin.

Rådsdirektör Britt Bohlin redogjorde också för samarbetet i Öresundsregionen.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.