Drottningen höll digitalt möte med Socialstyrelsen

Måndagen den 27 april höll Drottningen ett digitalt möte med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Frida Nobel, medicinskt sakkunnig.

Drottningen i videosamtal med Socialstyrelsens generaldirektör.

Drottningen i videosamtal med Socialstyrelsens generaldirektör. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under videomötet fick Drottningen information om de åtgärder som Socialstyrelsen vidtar med anledning av covid-19-pandemin. Att minska spridningen av smittan på demens- och äldreboenden är ett prioriterat område.

Generaldirektör Olivia Wigzell informerade bland annat om att Socialstyrelsen har startat webbutbildningar i hur hygienrutiner ska utföras och hur skyddsutrustning ska användas på rätt sätt, samt gett kunskapsstöd till medarbetare och chefer på demens- och äldreboenden. Myndigheten har också köpt in och distribuerat skyddsutrustning och desinfektionsmedel till kommuner runt om i Sverige.

Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, berättade bland annat om Socialstyrelsens arbete med att sprida kunskap och goda exempel i hela landet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.