Kronprinsessparet höll digitalt möte med Stockholms Handelskammare

Torsdagen den 23 april höll Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Stockholms Handelskammare för att få information om hur huvudstadsregionens näringsliv drabbas av covid-19-pandemin.

Kronprinsessparet höll digitalt möte med Stockholms handelskammare.

Kronprinsessparet höll digitalt möte med Stockholms handelskammare. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet informerade Stockholms Handelskammares vd Andreas Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Kronprinsessparet om situationen för huvudstadsregionens företagare och deras medarbetare, samt behovet av ett framåtblickande perspektiv.

Stockholms handelskammare

Stockholms handelskammare grundades 1902 och är en obunden, icke-vinstdrivande organisation med 2 000 medlemsföretag i Stockholms och Uppsala län, som tillsammans har 500 000 anställda.

Stockholms Handelskammare arbetar för medlemsföretagens räkning med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor samt bedriver en omfattande nätverks- och mötesverksamhet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.