Te Deum

Vid en kunglig födsel hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum. Te Deum är en gammal kyrklig ceremoni, som i kungliga sammanhang äger rum vid stora viktiga händelser i Kungahuset: dop, födelsedagar, jubileer och andra högtidstillfällen.

Kungafamiljen vid Te Deum för Prinsessan Adrienne. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungafamiljen vid Te Deum för Prinsessan Adrienne. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Te Deum hålls i Slottskyrkan i samband med födseln. Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och övriga representanter från det officiella Sverige samt hovets personal.

Te Deum för Prins Adrienne hölls 12 mars 2018.

Se Te Deum som hölls i samband med Prinsessan Estelle födsel 2012.