Salutering

Försvarsmakten sköt salut från Skeppsholmen och övriga salutbatterier i Sverige vid Prins Alexanders födsel. Saluten omfattade en salutomgång om 21 skott.

Vid dopet sköts också salut om 21 skott från Skeppsholmen, men även från fartyget HMS Kullen utanför Drottningholms slott.

Vid en kunglig födsel skjuts salut enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010).

Kanonerna på Skeppsholmen i Stockholm skjuter salut vid prins Carl (XVI) Gustafs födelse den 30 april 1946. Foto: Kungl. Hovstaterna

För den förstfödde till statschef eller tronföljare avges salut i två salutomgångar, med en minuts mellanrum, om 21 skott vardera.