Statsbesöket från Frankrike senarelagt

H.M. Konungen och H.E. President Emmanuel Macron har i ett telefonsamtal under eftermiddagen gemensamt beslutat att senarelägga det franska statsbesöket till Sverige.

Kungen framförde till presidenten att Han ser fram emot att välkomna presidenten och fru Macron vid ett senare datum.

Arbetet med att fastställa ett nytt datum för ett franskt statsbesök till Sverige påbörjas omgående.