H.M. Konungens jubileumsporträtt

I år firar H.M. Konungen 50 år på tronen. Med anledning av jubileet offentliggörs i dag ett nytt porträtt av Kungen.

H.M. Konungen.

H.M. Konungen. Foto: Thron Ullberg/Kungl. Hovstaterna

Fotografiet är taget av fotograf Thron Ullberg i Rikssalen på Kungl. Slottet i Stockholm. Det var i denna sal som Kungens trontillträdesceremoni ägde rum i september 1973 under vilken Kungen bland annat kungjorde sitt valspråk ”För Sverige – i tiden”.

H.M. Konungen.

H.M. Konungen. Foto: Thron Ullberg/Kungl. Hovstaterna

I fotografiet är Kungen placerad bredvid den praktfulla silvertronen. Tronstolen var en gåva från riksrådet Magnus Gabriel De la Gardie till drottning Kristina i samband med hennes kröning i Storkyrkan i Stockholm 1650. I dag är silvertronen en symbol för den svenska monarkin och räknas till rikets värdighetstecken.

I porträttet bär Konungen amiralsuniform med samtliga svenska riddarordnars högsta värdigheter. Ytterst hänger Serafimerorden med kedja och därefter Svärdsorden, Nordstjärneorden samt Vasaorden i kedjor. Kring halsen bär Kungen Dannebrogordens storkommendörstecken, en ordensvärdighet som endast tilldelas den danska monarkens närmaste anförvanter. Under ordenskedjorna skymtar även svenska och norska kungliga minnesmedaljer.