Kronprinsessan besökte Kenya

Den 21-25 november besökte Kronprinsessan Kenya. Delar av programmet genomfördes tillsammans med Kronprinsen av Norge samt representanter från FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Kronprinsessan välkomnas till stiftelsen Gunduas skola i Lewa. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan välkomnas till stiftelsen Gunduas skola i Lewa. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I Kenya genomförde Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge en rad olika fältbesök där UNDP visar hur de arbetar i frågor som gäller avfallshantering, bevarande av biologisk mångfald, ekonomisk utveckling och demokratifrågor.

De två tronföljarna följdes åt av representanter från UNDP, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, statssekreterare Diana Janse, det norska statsrådet Anne Beathe Tvinnereim samt handelsdelegationer från Sverige, Norge och Kenya.

Lewa - 25 november

Den 25 november besökte Kronprinsessan naturreservatet Lewa i norra Kenya. Området är just nu drabbat av den värsta torkan på 40 år vilket påverkar invånare, samhällen och djurlivet. På plats fick Kronprinsessan träffa representanter från Northern Rangelands Trust som får stöd av Sveriges regering för att möta de utmaningar som torkan för med sig.

På eftermiddagen besökte Kronprinsessan den skolverksamhet som stiftelsen Gundua bedriver i Lewa, och som Kronprinsessan är beskyddare för.

Elever på stiftelsen Gunduas skola i Lewa.

Elever på stiftelsen Gunduas skola i Lewa. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid besöket invigde Kronprinsessan ett nytt hem för skolflickor. Vid invigningen höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

What I want for you, is that this new dormitory – your new dormitory – will be a place where every girl can feel safe, included and supported by her friends. A place where you will take care of each other, so that friendship and knowledge can grow, together.

H.K.H. Kronprinsessan

Stiftelsen Gunduas skola i Lewa.

Stiftelsen Gunduas skola i Lewa. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Nairobi – 24 november

Kronprinsessan inledde den fjärde dagen av besöket i Kenya med ett frukostmöte tillsammans med Inger Andersen, vd för FN:s miljöprogram UNEP.

Kenyas vicepresident Rigathi Gachagua tog emot Sveriges och Norges tronföljare.

Kenyas vicepresident Rigathi Gachagua tog emot Sveriges och Norges tronföljare. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På förmiddagen hade Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge ett bilateralt möte med Kenyas vicepresident Rigathi Gachagua.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge närvarade vid ett näringslivsseminarium arrangerat av Business Sweden och Innovation Norge.

Näringslivsseminariet arrangerades av Business Sweden och Innovation Norge. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter närvarade tronföljarna i ett näringslivsseminarium arrangerat av Business Sweden och Innovation Norge, där ett trettiotal företag medverkade. I samband med seminariet höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

Whether our friends are next door, like Norway, or thousands of miles away, like Kenya, we like to team up, learn from each other and do things together. (…)

In tackling the challenges that we all face, innovative solutions will be critical. Innovation and research are essential. Sweden is ready to team up to make it happen. Together.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan höll tal vid Business Forum.

Kronprinsessan höll tal vid Business Forum. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

De två tronföljarna besökte sedan företagens montrar och fick möjlighet att samtala med företagsledare. Seminariet avslutades med rundabordssamtal på temat ”Det digitala och innovativa Afrika”.

De båda tronföljarna inviger Business Swedens och Innovation Norges gemensamma lokaler i One Africa Place.

De båda tronföljarna inviger Business Swedens och Innovation Norges gemensamma lokaler i One Africa Place. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge invigde därefter det nya gemensamma kontoret för Business Sweden och Innovation Norge i byggnaden One Africa Place. Tronföljarna fick där en rundvisning av lokalerna och träffade personal från de båda organisationerna som ska arbeta där.

Business Swedens och Innovation Nores gemensamma lokaler i One Africa Place.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan tillsammans med personal från Business Sweden och Innovation Norge.

Kronprinsessan tillsammans med personal från Business Sweden och Innovation Norge. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessans program fortsatte med ett besök på Scania tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Kronprinsessan och statsrådet deltog där i den officiella invigningen av Scania East Africa.

Statsrådet Johan Forssell talade vid invigningen av Scania East Africa.

Statsrådet Johan Forssell talade vid invigningen av Scania East Africa. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan fick möjlighet att provsitta ett av Scanias fordon.

Kronprinsessan fick möjlighet att provsitta ett av Scanias fordon. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid Health Care Global (HCG) Cancer CenterMP Shah hospital invigde Kronprinsessan en ny strålkanon för behandling av cancertumörer och fick en demonstration av den ny tekniken.

Kronprinsessan vid invigningen av den nya strålkanonen på Health Care Global (HCG) Cancer Center.

Kronprinsessan vid invigningen av den nya strålkanonen på Health Care Global (HCG) Cancer Center. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan håller tal vid mottagningen på ambassaden.

Kronprinsessan håller tal vid mottagningen på ambassaden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På kvällen närvarade Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge vid en mottagning på den svenska ambassadörens residens i Nairobi. Vid mottagningen deltog ca 300 företagsrepresentanter.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge på den svenska ambassadörens residens i Nairobi.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge på den svenska ambassadörens residens i Nairobi. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

As we return to Stockholm and Oslo, we do so with a deeper understanding of the challenges facing this country and region. But also with a strong feeling of hope, inspired by the dynamic youth of Kenya and their leadership.”

H.K.H. Kronprinsessan

Kwale - 23 november

Den 23 november reste Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge till distriktet Kwale i södra Kenya. Där togs de emot av guvernör Fatuma Achani. Vid besöket fick de information om hur lokala myndigheter tillsammans med UNDP arbetar för att utveckla lokal demokrati, samt vikten av hållbar utveckling.

Fatuma Acahani är distriktet Kwales första kvinnliga guvernör. Vid besöket berättade guvernören om det lokala arbetet i frågor som rör hälsa, utbildning, rent vatten och livsmedelsförsörjning.

Fatuma Acahani är distriktet Kwales första kvinnliga guvernör. Vid besöket berättade guvernören om det lokala arbetet i frågor som rör hälsa, utbildning, rent vatten och livsmedelsförsörjning. Foto: Lise Åserud/TT

Därefter besökte de två tronföljarna en mangroveskog och projektet Mikoko Pamoja (mangrove tillsammans) som syftar till att bevara och nyplantera mangroveskog. Representanter från UNDP och lokala medarbetare berättade om projektet och de positiva sidoeffekter det fört med sig i form av bättre miljö, förutsättningar för lokala fiskare samt arbetstillfällen inom ekoturism.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge besöker en mangroveskog i Kwale, Kenya.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge besöker en mangroveskog i Kwale, Kenya. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Mangroveskog i Kwale, Kenya.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Dagen avslutades med en officiell middag arrangerad av UNDP. Vid middagen fick de två tronföljarna information om hur Kenya arbetar med att nå de globala hållbarhetsmålen.

Nairobi – 22 november

Det gemensamma programmet för Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge i Kenya inleddes på FN:s huvudkontor i Nairobi. De två tronföljarna är sedan tidigare engagerade i frågor som rör FN:s arbete med hållbarhet och global fattigdom: Kronprinsessan som ambassadör emerita för FN:s globala mål och Kronprinsen som UNDP:s goodwill-ambassadör.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge besöker FN-kontoret i Nairobi.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge besöker FN-kontoret i Nairobi. Foto: Lise Åserud/TT

Under förmiddagen samtalade två tronföljarna med lokala medarbetare på FN-kontoret samt deltog vid lanseringen av en rapport om plastföroreningar i Kenya.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge tillsammans med bl.a. medarbetare vid FN och UNDP i Nairobi.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge tillsammans med bl.a. medarbetare vid FN och UNDP i Nairobi. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kitengela avfallsanläggning

På eftermiddagen besökte de två tronföljarna Kitengela avfallsanläggning utanför Nairobi. Vid anläggningen arbetar UNDP tillsammans med lokala organisationer för att minska plastföroreningar.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge besöker Kitengela avfallsanläggning.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge besöker Kitengela avfallsanläggning. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På plats fick de två tronföljarna samtala med grundarna bakom en app skapad av UNDP som fungerar som ett verktyg för avfallshantering samt en källa till information om återvinning och avfallshantering. Under besöket samtalade de dessutom med sopplockare som livnär sig på att samla in, sortera och återvinna plastavfall. Sopplockarna ingår i en informell sektor som har vuxit fram i avsaknad av offentliga system för avfallshantering.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge tillsammans med representanter på Kitengela avfallsanläggning.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge tillsammans med representanter på Kitengela avfallsanläggning. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det kongelige hoff

Kvällsmottagning

På kvällen närvarade Kronprinsessan och Kronprinsen vid en mottagning arrangerad av UNDP. Inbjudna var internationella utvecklingspartners till UNDP, FN-anställda i Kenya samt representanter från den privata sektorn, organisationer och civilsamhället.

Vid mottagningen höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

I would like to recall the five P’s of the 2030 Agenda: People, Prosperity, Planet, Peace and Partnerships. While these are all valuable guiding elements for our continued work here in Kenya and globally, there remains no doubt in my mind that people are at the centre of everything we want to achieve. It is only by engaging with people and by empowering people that we will see transformative change.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge tillsammans med Anthony Ngororano, UNDP:s platsrepresentant i Nairobi.

Kronprinsessan av Sverige och Kronprinsen av Norge tillsammans med Anthony Ngororano, UNDP:s platsrepresentant i Nairobi. Foto: Lise Åserud/TT

Nairobi - 21 november

Första dagen i Kenya, måndagen den 21 november, inledde Kronprinsessan med att besöka svenska ambassaden i Nairobi. Där fick Kronprinsessan en rundvandring och möjlighet att samtala med ambassadens medarbetare. På kvällen närvarade Kronprinsessan vid en mottagning på ambassaden tillsammans med svenskar som bor och arbetar i Kenya.

Kronprinsessan tillsammans med Caroline Vicini, ambassadör i Kenya.

Kronprinsessan tillsammans med Caroline Vicini, ambassadör i Kenya. Foto: Lise Åserud/TT

Vid mottagningen höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

Väldigt många av er som är här ikväll är med och bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Vare sig ni verkar inom FN-systemet eller i civilsamhället, som entreprenörer eller i andra roller.

Er närvaro här bidrar också till att stärka banden med Kenya, ett land som är viktigt för Sverige sedan länge. För det vill jag framföra ett varmt tack.

H.K.H. Kronprinsessan

Svenska ungdomar som bor i Kenya bjöd på ett luciatåg.

Svenska ungdomar som bor i Kenya bjöd på ett luciatåg. Foto: Lise Åserud/TT

FN:s utvecklingsprogram UNDP

  • UNDP leder FN:s arbete med att bekämpa orättvisor som orsakas av fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Tillsammans med ett nätverk av experter och partners i 170 länder stöttar UNDP nationer med att bygga integrerade och hållbara lösningar för både människor och planeten.
  • UNDP Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och de globala målen för hållbar utveckling.
  • Kronprinsessan är ambassadör emerita för FN:s globala mål och har i den rollen ett särskilt fokus på hållbarhet samt havs- och fiskefrågor. Kronprinsen av Norge har varit UNDP:s goodwillambassadör sedan 2003, med ett särskilt engagemang för att bekämpa global fattigdom.