Det nya riksmötet öppnat av H.M. Konungen

I dag öppnade H.M. Konungen den nyvalda riksdagens första riksmöte. Mandatperiodens första riksmöte pågår till september nästa år.

Kungen förklarar 2022/2023 års riksmöte öppnat i riksdagens kammare.

Kungen förklarar 2022/2023 års riksmöte öppnat i riksdagens kammare. Foto: Henrik Wauge/SPA

Kortegen passerar Lejonbacken vid Kungl. Slottet.

Kortegen passerar Lejonbacken vid Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen åkte hästanspänd kortege från Kungl. Slottet till riksdagshuset där de vid ankomst togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungaparet anländer till Norrbro i en av Hovstallets vagnar.

Kungaparet anländer till Norrbro i en av Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Hedersvakt på Riksplan.

Hedersvakt på Riksplan. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Riksdagens talman tog emot Deras Majestäter och Deras Kungliga Högheter på trappan till riksdagshuset.

Riksdagens talman tog emot Deras Majestäter och Deras Kungliga Högheter på trappan till riksdagshuset. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet och Kronprinsessparet ledsagades in i plenisalen av talmannen och statsministern till tonerna av Linnés festmarsch.

Ceremonin inleddes därefter med att de församlade riksdagsledamöterna sjöng kungssången.

Talmannen hemställde sedan om att H.M. Konungen skulle öppna 2022/2023 års riksmöte.

Film: Riksdagsförvaltningen

I sitt tal sade Kungen bland annat:

De kommande åren kommer ni att ställas inför många viktiga och svåra beslut. Ta er an den uppgiften – er uppgift – med eftertanke och allvar. Gör ert bästa för Sverige och dess medborgare.

H.M. Konungen

Avslutningsvis förklarade Kungen det nya riksmötet öppnat.

Under ceremonin i kammaren framfördes musik av Susanna Stern, Adolf Fredriks flickkör samt Marinens musikkår.

Riksmötets öppnande avslutades med att de församlade sjöng nationalsången varefter Kungaparet, Kronprinsessparet, talmannen, statsministern, de vice talmännen, riksmarskalken och riksdagsdirektören tågade ut till tonerna av Grande Marche.

Riksdagsgudstjänst i Storkyrkan

Att hålla gudstjänst inför riksmötets öppnande är en flerhundraårig tradition. Före ceremonin i riksdagshuset närvarade Kungafamiljen, riksdagens talman och ett stort antal riksdagsledamöter därför i Storkyrkan vid Stockholms domkyrkoförsamlings gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande.

Kungafamiljen eskorteras in i Storkyrkan av riksdagens talman, domprost Marika Markovits och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Kungafamiljen eskorteras in i Storkyrkan i Gamla stan av riksdagens talman, domprost Marika Markovits och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Högtidstalare under årets riksdagsgudstjänst var ärkebiskop Antje Jackelén.

Gudstjänsten leddes av domprost Marika Markovits och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Musik framfördes av S:t Jacobs Kammarkör under ledning av Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager, orgel.

Efter gudstjänsten promenerade riksdagsledamöterna från Storkyrkan till Riksdagshuset via Kungl. Slottet.

Efter gudstjänsten promenerade riksdagsledamöterna från Storkyrkan till Riksdagshuset via Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Upptäck mer