Kungen vid WWF:s årsmöte i Häringe och Hansviken

Den 15 juni deltog Kungen i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls på Häringe slott, med efterföljande exkursion till Hansviken, en grund vik som vetter ut i Östersjön.

Kungen på exkursion med WWF och Skärgårdsstiftelsen i Hansviken.

Kungen på exkursion med WWF och Skärgårdsstiftelsen i Hansviken. Foto: Helenah Swedberg/WWF

I samband med WWF:s årsmöte arrangerades en exkursion till Hansviken tillsammans med Skärgårdsstiftelsen. I Hansviken finns ovanligt mycket rovfisk, men som under lång tid hotats av grumling och övergödning. Därför har WWF och Skärgårdsstiftelsen jobbat med att återskapa en strandäng för bete och att anlägga en näringsfälla i form av en liten våtmark för att rena det näringsrika vattnet som kommer från åkrarna vid Häringe. Syftet är att bevara och stärka Häringe naturreservats och Hansvikens höga naturvärden.

Karin Strandfager, naturvårdschef på Skärgårdsstiftelsen, och Yvonne Blombäck, senior programsamordnare för kust och skärgård på WWF, vid näringsfällan i Hansviken.

Karin Strandfager, naturvårdschef på Skärgårdsstiftelsen, och Yvonne Blombäck, senior programsamordnare för kust och skärgård på WWF, vid näringsfällan i Hansviken. Foto: Helenah Swedberg/WWF

Årsmöte och avtackning

Dagens årsmöte hölls på Häringe slott. Mötet avslutades med att Kungen tackades av som WWF:s ordförande i förtroenderådet. Kungen höll i samband med det ett tacktal där han bland annat sade:

Det har varit en stor förmån att få följa WWF:s arbete under mer än ett halvt sekel. (…) För allt detta vill jag framföra mitt varma tack till förtroenderådet.

Nu har det blivit tid för mig att lämna stafettpinnen vidare till nya krafter. Men jag ser fram emot att fortsätta följa WWF även i framtiden.

H.M. Konungen

Kungen tackades av och fick bland annat ett par stövlar i gåva från WWF.

Kungen tackades av och fick bland annat ett par stövlar i gåva från WWF. Foto: Helenah Swedberg/WWF