Kungen gav högtidliga audienser

Den 25 maj tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Maltas ambassadör Marlene Mizzi och Kungen under audiensen.

Maltas ambassadör Marlene Mizzi och Kungen under audiensen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Gil Rossell Duchamps från Andorra
  • Ambassadör Marlene Mizzi från Malta
  • Ambassadör Sylvia Naa Adaawa Annoh från Ghana
  • Ambassadör Muhib Mahmoud Nimrat från Jordanien

Under audiensen för Jordaniens ambassadör bar Kungen Kungl. Jordanska Al-Hussein bin Aliorden med kedja.

Kungen tillsammans med Andorras ambassadör Gil Rossell Duchamps.

Kungen tillsammans med Andorras ambassadör Gil Rossell Duchamps. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Ghanas ambassadör Sylvia Naa Adaawa Annoh.

Kungen tillsammans med Ghanas ambassadör Sylvia Naa Adaawa Annoh. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Jordaniens ambassadör Muhib Mahmoud Nimrat och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Under audiensen för Jordaniens ambassadör bar Kungen Kungl. Jordanska Al-Hussein bin Aliorden med kedja.

Jordaniens ambassadör Muhib Mahmoud Nimrat och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Under audiensen för Jordaniens ambassadör bar Kungen Kungl. Jordanska Al-Hussein bin Aliorden med kedja. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Ghanas ambassadör Sylvia Naa Adaawa Annoh och hennes följeslagare Elizabeth Sarpomaa Dodoo, tillsammans med Ceremonistatens och UD:s funktionärer.

Ghanas ambassadör Sylvia Naa Adaawa Annoh och hennes följeslagare Elizabeth Sarpomaa Dodoo, tillsammans med Ceremonistatens och UD:s funktionärer. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna