Utrikes­nämnd på Kungl. Slottet

Måndagen den 16 maj hölls utrikesnämnd på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Kronprinsessan är med vid Utrikesnämnden.

Kungen och Kronprinsessan vid inledningen av Utrikesnämnden.

Kungen och Kronprinsessan vid inledningen av Utrikesnämnden. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna