Kungen gav högtidliga audienser

Den 5 maj tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Cyperns ambassadör Solon Sawa.

Kungen tillsammans med Cyperns ambassadör Solon Sawa. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Solon Sawa från Cypern
  • Ambassadör Mehreteab Mulugeta Haile från Etiopien
  • Ambassadör Cristina Maria del Rosario Ronquillo de Blodorn från Peru
  • Ambassadör Henri Schumacher från Luxemburg

Under audiensen för Luxemburgs ambassadör bar Kungen Storhertigliga Nassauska Husorden Gyllene Lejonet.

Etiopiens ambassadör Mehreteab Mulugeta Haile och Kungen under audiensen.

Etiopiens ambassadör Mehreteab Mulugeta Haile och Kungen under audiensen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Perus ambassadör Cristina Maria del Rosario Ronquillo de Blodorn.

Kungen tillsammans med Perus ambassadör Cristina Maria del Rosario Ronquillo de Blodorn. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Luxemburgs ambassadör Henri Schumacher och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Under audiensen bar Kungen Storhertigliga Nassauska Husorden Gyllene Lejonet.

Luxemburgs ambassadör Henri Schumacher och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Under audiensen bar Kungen Storhertigliga Nassauska Husorden Gyllene Lejonet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Hedersvakt i Östra valvet på Kungl. Slottet.

Hedersvakt i Östra valvet på Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Etiopiens ambassadör med följe, tillsammans med Ceremonistatens och UD:s funktionärer.

Etiopiens ambassadör med följe, tillsammans med Ceremonistatens och UD:s funktionärer. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna