Det norska Kronprins­paret besökte Sverige

Den 2–4 maj stod Kronprinsessan och Prins Daniel värdar för ett officiellt besök i Sverige av Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit av Norge.

På Lindholmen Science Park fick Kronprinsessparet och Kronprins Haakon en presentation av det framtida Göteborg.

På Lindholmen Science Park fick Kronprinsessparet och Kronprins Haakon en presentation av det framtida Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Det norska kronprinsparet åtföljdes av näringsminister Jan Christian Vestre samt en större näringslivsdelegation. Sveriges utrikeshandels­minister samt minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg, och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson deltog i delar av programmet. Besöket ägde rum i Stockholm under två dagar och avslutades i Göteborg.

Syftet med besöket var att bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan Norge och Sverige, med fokus på gröna näringar och en kunskapsbaserad hållbar framtid.

Kronprinsessparet tog emot det norska Kronprinsparet på Haga slott.

Kronprinsessparet tog emot det norska Kronprinsparet på Haga slott. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Måndag 2 maj

Haga slott och Karolinska institutet

Besöket inleddes på Haga slott, Kronprinsessfamiljens residens. Därefter åkte Kronprinsessparet och Kronprinsparet till Karolinska institutet för att delta vid symposiet Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for oss.

De svenska och norska tronföljarparen under symposiet på Karolinska institutet.

De svenska och norska tronföljarparen under symposiet på Karolinska institutet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessan och Kronprinsen inledningstalade och därefter fördes samtal på scen med Norges näringsminister Jan Christian Vestre, Sveriges näringsminister Karl-Petter Torwaldsson, ordförande i Investor AB Jacob Wallenberg, Idar Kreutzer vid Finans Norge samt Kristin Skogen Lunch, CEO Schibstedt.

Kronprinsessan inledningstalade vid symposiet på Karolinska institutet.

Kronprinsessan inledningstalade vid symposiet på Karolinska institutet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessan sa i sitt tal:

Våra länder har innovations­kraften. Vi har de gröna lösningarna som världen behöver. Men om vi ska kunna leda detta skifte, ja, då kan vi inte arbeta var och en för sig. Vi behöver arbeta som ett lag, ett kunskapslag, över nationsgränserna.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprins Haakon talar inför symposiets deltagare.

Kronprins Haakon talar inför symposiets deltagare. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsparet och Kronprinsessparet fick en visning av ett laboratorium för skiktröntgen med ny teknologi som utvecklats i samarbete med norska och svenska institutioner.

Kronprinsparet och Kronprinsessparet fick en visning av ett laboratorium för skiktröntgen med ny teknologi som utvecklats i samarbete med norska och svenska institutioner. Foto: Pontus Lundahl/TT

Prins Daniel i samtal med Kronprins Haakon på väg till Kulturhuset i Stockholm.

Prins Daniel i samtal med Kronprins Haakon på väg till Kulturhuset i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Kulturhuset

På Kulturhuset visades biblioteket och litteraturinitiativet Rum för barn. På biblioteket finns böcker på över 50 språk som riktar sig till åldersgrupperna 0–9 år. Under besöket träffade Kronprinsparet och Kronprinsessparet författarna Anna Fiske och Elias Wåhlund samt skolbarn från Husby Gårds skola. De svenska och norska tronföljar­paren fick också möjlighet att samtala med skolbarnen om författarnas böcker Börja skolan och Handbok för superhjältar.

På Kulturhuset fick Kronprinsessparet och Kronprinsparet träffa skolbarn från Husby Gårds skola.

På Kulturhuset fick Kronprinsessparet och Kronprinsparet träffa skolbarn från Husby Gårds skola. Foto: Jessica Gow/TT

Besöket på Kulturhuset avslutades i hörsalen där Kronprinsparet och Kronprinsess­paret samtalade med agenter och författare som är knutna till NORLA (Norwegian Litterature Abroad) och Statens kulturråd.

Därefter gav Kungaparet en lunch för de svenska och norska tronföljarparen på Kungl. Slottet tillsammans med Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet tillsammans med det norska Kronprinsparet i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet tillsammans med det norska Kronprinsparet i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Tom Hansen/SPA

Möte mellan svenskt och norskt näringsliv

Under eftermiddagen besökte Kronprinsessparet och Kronprins Haakon Norges ambassad där presentationer och diskussioner hölls med företrädare för Svenskt näringsliv, Næringslivets Hovedorganisasjon samt representanter för svenska och norska företag.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon tillsammans med företrädare för svenskt och norskt näringsliv. Till höger syns Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon tillsammans med företrädare för svenskt och norskt näringsliv. Till höger syns Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Yanan Li

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon tillsammans med seniorekonom Klas Eklund.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon tillsammans med seniorekonom Klas Eklund. Foto: Yanan Li

Norsk svarsmottagning

På kvällen bjöd det norska Kronprinsparet sina svenska värdar till en mottagning på Norra latin. Under mottagningen fick Kronprinsessparet och Kronprinsparet möjlighet att samtala med representanter från norskt och svenskt näringsliv.

Kronprinsessparet och Kronprinsparet anländer till mottagningen på Norra Latin.

Kronprinsessparet och Kronprinsparet anländer till mottagningen på Norra Latin. Foto: Tom Hansen/SPA

Värdparet Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit hälsar gästerna välkomna till Norra Latin.

Värdparet Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit hälsar gästerna välkomna till Norra Latin. Foto: Jessica Gow/TT

De svenska och norska tronföljarparen vid mottagningen på Norra Latin.

De svenska och norska tronföljarparen vid mottagningen på Norra Latin. Foto: Tom Hansen/SPA

Tisdag 3 maj

Den andra dagen av det officiella besöket från Norge inleddes med att Kronprinsessparet och Kronprins Haakon närvarade vid ett symposium om hållbarhet, cirkulära lösningar och havsbaserad vindkraft. Vid symposiet talade Sverige utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Norges näringsminister Jan Christian Vestre.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon vid ankomsten till morgonens symposium på Hotell At Six.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon vid ankomsten till morgonens symposium på Hotell At Six. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Symposiet handlade om hållbarhet, cirkulära lösningar och havsvind

Symposiet handlade om hållbarhet, cirkulära lösningar och havsvind. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungl. Vetenskapsakademien

På Kungl. Vetenskapsakademien deltog Kronprinsessparet och Kronprinsparet vid ett symposium om havens framtid med fokus på hållbarhet. Symposiet inleddes med att Kronprinsessan och Kronprins Haakon höll tal.

Kronprinsessparet och det norska Kronprinsparet vid ankomsten till symposiet om havens framtid 3 maj på Kungl. Vetenskapsakademien.

Kronprinsessparet och det norska Kronprinsparet vid ankomsten till symposiet om havens framtid 3 maj på Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Christine Olsson/TT

De svenska och norska tronföljarparen under symposiet på Kungl. Vetenskapsakademien.

De svenska och norska tronföljarparen under symposiet på Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Christine Olsson/TT

I sitt tal på symposiet hoppades Kronprinsessan att Sverige och Norge tillsammans kan agera tillsammans och att visa verkliga resultat för havens framtid.

I sitt tal på symposiet hoppades Kronprinsessan att Sverige och Norge tillsammans kan agera tillsammans och att visa verkliga resultat för havens framtid. Foto: Henric Wauge/SPA

I sitt tal sade Kronprinsessan:

There are many bold promises that look good on paper. But what we need now is no more promises, but to think and act together, and to demonstrate real results.

It is my hope that today’s symposium will be a step in that direction. I look forward to learning more, and to achieving more – Norway and Sweden, together.

H.K.H. Kronprinsessan

Symposiet på Kungl. Vetenskapsakademien handlade om havens framtid med fokus på hållbarhet.

Symposiet på Kungl. Vetenskapsakademien handlade om havens framtid med fokus på hållbarhet. Foto: Henric Wauge/SPA

Kronprins Haakon höll tal vid symposiet.

Kronprins Haakon höll tal vid symposiet. Foto: Henric Wauge/SPA

Fryshuset

Vid besöket på Fryshuset fick Kronprinsessparet och Kronprinsparet först en presentation om Fryshusets verksamhet som ger ungdomar möjlighet att skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Kronprinsessparet och det norska Kronprinsparet fick veta mer om Fryshusets verksamhet och träffa ungdomar.

Kronprinsessparet och det norska Kronprinsparet fick veta mer om Fryshusets verksamhet och träffa ungdomar. Foto: Jessica Gow/TT

Besök i baskethallen tillsammans med Fryshusets ungdomar.

Besök i baskethallen tillsammans med Fryshusets ungdomar. Foto. Jessica Gow/TT

Därefter besökte de svenska och norska tronföljarparen gymnastiksalen för ett samtal med ungdomar. Besöket avslutades med en lunch tillsammans med ungdomar på Fryshuset som också hade tillagat maten.

Kronprins Haakon fick möjlighet att pröva sina färdigheter i basket.

Kronprins Haakon fick möjlighet att pröva sina färdigheter i basket. Foto: Henric Wauge/SPA

Norrsken

Efter lunchen besökte Kronprinsessparet och Kronprins Haakon Norrsken Foundation, en svensk icke vinstdrivande stiftelse som syftar till att stödja företag och organisationer vars mål är att ha en positiv inverkan på samhället.

Kronprinsessparet och Kronprinsparet vid ankomsten till Norrsken.

Kronprinsessparet och Kronprinsparet vid ankomsten till Norrsken. Foto: Christine Olsson/TT

Under besöket gavs en presentation av startup-ekosystem i Norge och Sverige.

Under besöket gavs en presentation av startup-ekosystem i Norge och Sverige. Foto: Christine Olsson/TT

Space

Eftermiddagen avslutades på kulturcentret Space, en mötesplats för digital kultur såsom gaming, musik och innehållsproduktion.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon på väg till Space vid Sergels torg.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon på väg till Space vid Sergels torg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon får en presentation av Space – Contemporary Digital Culture Center.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon får en presentation av Space – Contemporary Digital Culture Center. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon fick där möjlighet att ta del av en lektion i kodning för ungdomar, samtala med företagare och närvara vid en workshop som arrangerades av organisationen Music Norway: ”20 under 30”.

Kronprins Haakon i samtal med en av ungdomarna som studerar kodning.

Kronprins Haakon i samtal med en av ungdomarna som studerar kodning. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Stockholm Surfboard Club

Kronprinsen, Kronprinsessan och Prins Daniel besökte Stockholms Surfboard Club där de togs emot av vd Anton Edberg och fick ta del av företagets historia, tillverkning av surfingbrädor och produktutveckling.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon tillsammans med medarbetare på Stockholm Surf Club.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon tillsammans med medarbetare på Stockholm Surf Club. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Onsdag 4 maj

Den tredje och avslutande dagen på norska Kronprinsparets officiella besök i Sverige inleddes i den kungliga vänthallen på Stockholms centralstation innan Kronprins Haakon och Kronprinsessparet reste med tåg till Göteborg.

Kronprinsessan, Prins Daniel och Kronprins Haakon i den kungliga väntsalen på Stockholms Centralstation.

Kronprinsessan, Prins Daniel och Kronprins Haakon i den kungliga väntsalen på Stockholms Centralstation. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon på väg till Göteborg för det officiella besökets tredje dag.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon på väg till Göteborg för det officiella besökets tredje dag. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon hälsas välkomna vid ankomsten till Göteborgs Centralstation.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon hälsas välkomna vid ankomsten till Göteborgs Centralstation. Foto: Adam Ihse/TT

Kronprinsessparet på Göteborgs Centralstation.

Foto. Adam Ihse/TT

Vid ankomsten till Lindholmen Science Park möttes Kronprinsessparet och Kronprins Haakon av utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Norges näringsminister Jan Christian Vestre. Lindholmen Science Parks vd Tord Hermansson och Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson berättade om regionens utveckling och presenterade en modell av framtidens Göteborg.

Symposium om förnybar energi

Därefter deltog Kronprinsessparet och Kronprins Haakon vid ett symposium om förnybar energi. Där höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sa:

För Sverige är det självklart att kroka arm med Norge – vår viktigaste handelspartner och exportmarknad. Norska och svenska företag har en fantastisk möjlighet att tillsammans bidra till en hållbar utveckling – men också att komma ut som vinnare när allt fler länder efterfrågar gröna lösningar.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan håller tal vid symposiet på Lindholmen Science Park.

I sitt tal lyfte Kronprinsessan Norge som Sveriges viktigaste handelspartner. Foto: Adam Ihse/TT

Även Kronprins Haakon höll ett tal vid symposiet.

Även Kronprins Haakon höll ett tal vid symposiet. Foto: Adam Ihse/TT

Norges näringsminister Jan Christian Vestre och utrikeshandelsminister Anna Hallberg förde ett samtal på scen kring hur vi går från ord till handling. Symposiet avslutades med en paneldiskussion om omställning till förnybar energi med representanter för norskt och svenskt näringsliv.

Kronprinsessparet och den norske Kronprinsen hälsas välkomna till Maritime Dynamics Laboratory.

Kronprinsessparet och den norske Kronprinsen hälsas välkomna till Maritime Dynamics Laboratory. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Besök på Maritime Dynamics Laboratory

På Maritime Dynamics Laboratory hälsades Kronprinsessparet och Kronprins Haakon välkommen av SSPA:s ceo Stefan Eliasson och Svensk Sjöfarts ceo Anders Hermansson.

Därefter fick de information om Orcelle Wind-konceptet, grön rederinäring och vinddrivna roro-fartyg.

På Maritime Dynamics Laboratory fick de kungliga gästerna information om hållbar teknik inom rederinäringen.

På Maritime Dynamics Laboratory fick de kungliga gästerna information om hållbar teknik inom rederinäringen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I SSPA:s laboratorium på Chalmers för utveckling inom maritim teknologi finns en vattenfylld bassängen där man kan simulera olika typer av havsmiljöer med vågor och strömmar.

Besök på forskningsfartyget Skagerak

T.f. landshövding Lisbeth Schultze gav en lunch för de kungliga gästerna på länsresidenset.

Rektor Eva Wiberg hälsar Kronprinsessparet och Kronprins Haakon välkomna till forskningsfartyget Skagerak.

Rektor Eva Wiberg hälsar Kronprinsessparet och Kronprins Haakon välkomna till forskningsfartyget Skagerak. Foto: Adam Ihse/TT

Kronprinsessan, Prins Daniel och Kronprins Haakon promenerade därefter till Stenpiren där stationsföreståndare Louise Newman tog emot på forskningsfartyget R/V Skagerak.

Kronprinsessparet, Kronprins Haakon och Norges näringsminister Jan Christian Vestre ombord på forskningsfartyget Skagerak.

Kronprinsessparet, Kronprins Haakon och Norges näringsminister Jan Christian Vestre ombord på forskningsfartyget Skagerak. Foto: Adam Ihse/TT

Ombord fick Kronprinsessparet och Kronprins Haakon information om fartygets kapacitet och den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs inom de marina vetenskaperna oceanografi, kemi, geologi, biologi och atmosfärsvetenskap.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon utanför Norges hus där det tre dagar långa officiella besöket avslutades.

Kronprinsessparet och Kronprins Haakon utanför Norges hus där det tre dagar långa officiella besöket avslutades. Foto: Adam Ihse/TT

Mottagning på Norges hus

Som avslutning på det officiella besöket närvarade Kronprinsessparet och Kronprins Haakon under eftermiddagen vid en mottagning på Norges hus där studenter från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet framförde musikinslag.

Mottagningen i Norges hus.

Mottagningen i Norges hus. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Nors och svensk flagga vid mottagningen i Norges hus.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna