Avskedsaudiens för Heliga stolens nuntie

Tisdagen den 3 maj tog Kungen emot Heliga stolens nuntie, ärkebiskop James Patrick Green i avskedsaudiens.

Kungen tillsammans med Heliga stolens nuntie, ärkebiskop James Patrick Green.

Kungen tillsammans med Heliga stolens nuntie, ärkebiskop James Patrick Green. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen tog emot ärkebiskop James Patrick Green i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet inför sändebudets hemresa från Sverige.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.