Kungens 76-årsdag firades på Kungl. Slottet

Lördagen den 30 april uppvaktades Kungen traditionsenligt på födelsedagen av Försvarsmakten och allmänheten på Kungl. Slottets yttre borggård.

Kungen vinkar till gratulanterna i Ordenssalarnas fönster tillsammans med övriga i Kungafamiljen.

Kungen vinkar till gratulanterna i Ordenssalarnas fönster tillsammans med övriga i Kungafamiljen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Många hade samlats på Yttre borggården för att gratulera Kungen på 76-årsdagen. Ceremonin inleddes med att Marinens musikkår genomförde ett musikprogram för publiken.

Många ville vara på plats på Yttre borggården för att gratulera Kungen på 76-årsdagen.

Många ville vara på plats på Yttre borggården för att gratulera Kungen på 76-årsdagen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Därefter kom Kungen ut från Kungl. Slottets västra valv och gick fram till högvakten för att ta emot denna. Kungen gick sedan, tillsammans med Prins Carl Philip, in i Högvaktsflygen för överkommendantens mottagning. Under tiden genomförde Arméns musikkår ett figurativt musikprogram.

Flera musikkårer ur Försvarsmusiken deltog i dagens firande vid Kungl. Slottet.

Flera musikkårer ur Försvarsmusiken deltog i dagens firande vid Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungens födelsedag är en officiell salutdag och klockan 12.00 sköts därför salut om 21 skott från Skeppsholmen.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Klockan 12.20 kom Kungen med uppvaktning ut ur Högvaktsflygen samtidigt som den pågående högvakten med Livgardets dragonmusikkår i spetsen red in på Yttre borggården.

Livgardets dragonmusikkår rider in på Yttre borggården.

Livgardets dragonmusikkår rider in på Yttre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Därefter utbringades ett fyrfaldigt leve för H.M. Konungen av överkommendanten följt av Kungssången.

Kungen uppvaktades av Försvarsmakten och allmänheten på Yttre borggården.

Kungen uppvaktades av Försvarsmakten och allmänheten på Yttre borggården. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Barn ur publiken fick sedan möjlighet att lämna blommor till Kungen. Efter blomsteröverlämningen spelade de tre musikkårerna gemensamt Marcia Carolus Rex. Den avgående högvakten marscherade därefter ut och ceremonin avslutades.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen och Prins Carl Philip under ceremonin på Yttre borggården.

Kungen och Prins Carl Philip under ceremonin på Yttre borggården. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

När ceremonin var över gick Kungen och Prins Carl Philip tillbaka in i slottet för att, tillsammans med de övriga närvarande medlemmarna ur Kungl. Familjen, ta emot allmänhetens gratulationer från ett fönster i Ordenssalarna.

Musikkårerna marscherar ut från Yttre borggården vid ceremonins slut.

Musikkårerna marscherar ut från Yttre borggården vid ceremonins slut. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna