Kungen delade ut medaljer

Onsdagen den 20 april delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Åsa Simma tar emot sin medalj ur Kungens hand för betydande insatser inom samisk scenkonst.

Åsa Simma tar emot sin medalj ur Kungens hand för betydande insatser inom samisk scenkonst. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Vid dagens medaljutdelning delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 28 januari 2022.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. landshövding Minoo Akhtarzand
För framstående samhällsinsatser

Ambassadör Tomas Bertelman
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Professor emerita Malin Wahlborn Sundberg-Falkenmark
För förtjänstfulla insatser inom vatten- och miljöforskning

Professor Dan Larhammar
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen

Generaldirektör ambassadör Björn Lyrvall
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

Chefsjustitieombudsman juris dr Elisabeth Rynning
För betydande insatser inom svenskt rättsväsende

Kungaparet under medaljceremonin i Lovisa Ulrikas matsal.

Kungaparet under medaljceremonin i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Jonas Ekströmer/TT

12:e storleken i högblått band

Styrelseordförande och senior rådgivare Christel Armstrong Darvik
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman
För förtjänstfulla insatser rörande frågor inom tillväxt och miljö
(förlänad i januari 2021)

Fil. dr Christina Lampe-Önnerud
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman som förlänades H.M. Konungens medalj 12:e storleken i högblått band år 2021 fick ta emot sin medalj vid dagens ceremoni.

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman som förlänades H.M. Konungens medalj 12:e storleken i högblått band år 2021 fick ta emot sin medalj vid dagens ceremoni. Foto: Jonas Ekströmer/TT

8:e storleken i Serafimerordens band

Verkställande direktör Peter Bronsman
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Professor Ulf Danielsson
För framstående folkbildande insatser som teoretisk fysiker

Styresman Sanne Houby-Nielsen
För betydande insatser inom svenskt museiväsende

Professor Mårten Schultz
För framstående folkbildande insatser inom juridiken

Regissör, författare och teaterchef Åsa Simma
För betydande insatser inom samisk scenkonst

Professor Lars Terenius
För betydande forskningsinsatser om hjärnans signalsystem

Direktör Gunnar Tindberg
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Kungen vid dagens medaljutdelning på Kungl. Slottet.

Kungen vid dagens medaljutdelning på Kungl. Slottet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

8:e storleken i högblått band

Operadramaturg och docent Göran Gademan
För framstående insatser inom svensk operakonst

Musikledare Perry Göransson
För betydande insatser inom svenskt musikliv

Ekonom och kapitalförvaltare Märtha Josefsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk forskningsfinansiering

Professor Carl Johan Sundberg
För betydande insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning

Akademisekreterare och vice VD vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Johan Weigelt
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen

5:e storleken i högblått band

Direktör Magnus Lönnroth
För betydande insatser som VD för Stiftelsen Läckö Slott

Hemslöjdskonsulent Carina Olsson
För betydande insatser inom värmländskt slöjdhantverk

Leif Andrée fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Leif Andrée fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som skådespelare. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Leif Andrée
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Manne af Klintberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Ulla Skoog
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Hovsångare Michael Weinius
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Skådespelare Ulla Skoog tar emot sitt diplom ur Drottningens hand.

Skådespelare Ulla Skoog tar emot sitt diplom ur Drottningens hand. Foto: Jonas Ekströmer/TT