Kungen gav högtidliga audienser

Den 5 april tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Tysklands ambassadör Christina Beinhoff. Under audiensen bar Kungen Förtjänstordens storkors.

Kungen tillsammans med Tysklands ambassadör Christina Beinhoff. Under audiensen bar Kungen Förtjänstordens storkors. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Christina Beinhoff från Tyskland
  • Ambassadör Federico Perazza från Uruguay
  • Ambassadör Rula A.J. Almhaissen från Palestina
  • Ambassadör Maria Luisa Escorel de Moraes från Brasilien
Uruguays ambassadör Federico Perazza och Kungen under audiensen.

Uruguays ambassadör Federico Perazza och Kungen under audiensen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Palestinas ambassadör Rula A.J. Almhaissen.

Kungen tillsammans med Palestinas ambassadör Rula A.J. Almhaissen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Brasiliens ambassadör Maria Luisa Escorel de Moraes och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Under audiensen bar Kungen Södra Korsets orden – storkors med kedja.

Brasiliens ambassadör Maria Luisa Escorel de Moraes och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Under audiensen bar Kungen Södra Korsets orden – storkors med kedja. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De nyutnämnda ambassadörerna hälsas välkomna med fanfar vid ankomsten till Kungl. Slottet.

De nyutnämnda ambassadörerna hälsas välkomna med fanfar vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Brasiliens ambassadör Maria Luisa Escore de Moraes med följe vid ankomsten till Kungl. Slottets inre borggård.

Brasiliens ambassadör Maria Luisa Escore de Moraes med följe vid ankomsten till Kungl. Slottets inre borggård. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Hedersvakt på Kungl. Slottet i samband med dagens högtidliga audienser.

Hedersvakt på Kungl. Slottet i samband med dagens högtidliga audienser. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Palestinas ambassadör Rula A.J. Almhaissen med följe anlände till Kungl. Slottet i en av Hovstallets vagnar.

Palestinas ambassadör Rula A.J. Almhaissen med följe anlände till Kungl. Slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna