Utrikesnämnd på Kungl. Slottet

Onsdagen den 23 mars hölls utrikesnämnd på Kungl. Slottet.

Kungen och Kronprinsessan vid Utrikesnämnden.

Kungen och Kronprinsessan vid Utrikesnämnden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Kronprinsessan är med vid Utrikesnämnden.

Utrikesnämnden på Kungliga Slottet.

Utrikesnämnden på Kungliga Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna