Kungen gav audiens för Finlands talman

Tisdagen den 15 mars gav Kungen audiens för Matti Vanhanen, talman i Finlands riksdag.

Kungen och Finlands talman Matti Vanhanen.

Kungen och Finlands talman Matti Vanhanen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Finlands talman är i Sverige på ett officiellt besök den 15 mars på inbjudan av riksdagens talman Andreas Norlén.

Under besöket i Sverige kommer talmannen bland annat att träffa ledamöter från utrikesutskottet och försvarsutskottet, samt ledamöter från den svenska delegationen till Nordiska rådet och den svensk-finska parlamentariska vänskapsföreningen.