Kungen gav högtidliga audienser

Onsdagen den 9 mars tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Marockos ambassadör Karim Medrek tillsammans med Kungen.

Marockos ambassadör Karim Medrek tillsammans med Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Karim Medrek från Marocko
  • Ambassadör Erik Ramanathan från Förenta staterna
  • Ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin från Libyen
  • Ambassadör Mohamed Hassan Abdi från Somalia
Kungen tillsammans med Förenta staternas ambassadör Erik Ramanathan.

Kungen tillsammans med Förenta staternas ambassadör Erik Ramanathan. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Libyens ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin tillsammans med Kungen.

Libyens ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin tillsammans med Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Somalias ambassadör Mohamed Hassan Abdi och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet.

Somalias ambassadör Mohamed Hassan Abdi och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i hästkortege via Slottsbacken.

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i hästkortege via Slottsbacken. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Försvarsmusiken spelar medan ambassadörerna med följe går upp till audiensrummet.

Försvarsmusiken spelar medan ambassadörerna med följe går upp till audiensrummet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Somalias ambassadör på väg till audiens hos Kungen.

Somalias ambassadör på väg till audiens hos Kungen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Libyens ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin med följe vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Libyens ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin med följe vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna