Kungen gav företräde för talmannen

Torsdagen den 3 mars gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén vid dagens företräde på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén vid dagens företräde på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet redogjorde talmannen för aktuella frågor i riksdagen, bland annat den Ryska federationens invasion av Ukraina.