Kronprinsessan i möte om globala havsfrågor samt FN:s havskonferens

Torsdagen den 24 februari deltog Kronprinsessan i ett möte med fokus på globala havsfrågor samt FN:s havskonferens.

Kronprinsessan tillsammans med Utrikesdepartementets representanter under mötet på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Utrikesdepartementets representanter under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid mötet, som ägde rum på Kungl. Slottet, deltog från Utrikesdepartementet statssekreterare Jenny Ohlsson, havsambassadör Helen Ågren, departementsråd Sigrún Rawet samt kansliråd Susann Nilsson.

Kronprinsessan fick en uppdatering kring Sveriges arbete med globala havsfrågor samt FN:s havskonferens som äger rum i Lissabon, Portugal, i slutet av juni.

FN:s havskonferens är en uppföljning av World Ocean Conference som Sverige och Fiji var initiativtagare till 2017. Konferensen hölls i New York, USA, och syftade till att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Fokus för årets havskonferens, där Kenya och Portugal är medarrangörer, är att titta på lösningar för ett hållbart förvaltande av världens hav samt belysa hoten mot hälsa, ekologi, ekonomi samt förvaltning av haven – så som försurning, nedskräpning och föroreningar, olagligt, ej rapporterat och oreglerat fiske samt förlusten av livsmiljöer och biologiskt mångfald.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016 – 2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida. samt hos FN.

World Ocean Conference 2017

Sverige och Fiji var initiativtagare och ordförande för konferensen som hölls i FN i New York den 5–9 juni 2017. Uppemot 8 000 delegater deltog i evenemanget som är Sveriges största enskilda FN-engagemang sedan Stockholmskonferensen 1972, där Kungen deltog.

World Ocean Conferencefokuserade på lösningar och var en mötesplats för alla relevanta aktörer. Den resulterade i över 1 300 frivilliga åtaganden från länder, företag, organisationer och andra aktörer. Åtagandena handlar om allt från att minska plast i haven till att stoppa illegalt fiska och stärka skyddet av havsmiljöer.

UN Ocean Conference 2022

Mellan den 27 juni – 1 juli arrangeras FN:s havskonferens i Lissabon, Portugal, där Kenya och Portugal är med arrangörer.