Kronprinsessan i företräde om Baltikum

Fredagen den 11 februari gav Kronprinsessan företräde för Mikael Eriksson, före detta ambassadör i Tallinn, och Isabella Törngren, biträdande chef för Europaenheten på Utrikesdepartementet.

Kronprinsessan tillsammans med Isabella Törngren och Mikael Eriksson.

Kronprinsessan tillsammans med Isabella Törngren och Mikael Eriksson. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet fick Kronprinsessan information om situationen i de tre baltiska staterna, med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Företrädet hölls i Prins Bertils våning på Kungl. Slottet.

Företrädet hölls i Prins Bertils våning på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna