Drottningen talade vid Expo 2020

Tisdagen den 1 februari medverkade Drottningen digitalt vid ett seminarium på världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Seminariets tema var psykisk ohälsa bland barn och unga.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Den 1–2 februari samlas svenska myndigheter, företag och experter vid det svenska life science-programmet under hälsoveckan vid Expo 2020. Som en del av programmet arrangerade organisationen Mentor tillsammans med stiftelsen Choice ett seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga. Drottningen, som grundade Mentor 1994, inledde seminariet med ett tal där hon bland annat sade:

During this Mental Health Week, we will share the importance of early intervention to support children and young people to better health and a good start in life.

Preventive and health-promoting interventions will benefit young people today – and the whole society in the future.

H.M. Drottningen

Expo 2020

Världsutställningen Expo2020 i Dubai var planerad att arrangeras 2020, men senarelades på grund av pandemin. Vid utställningen, som invigdes 1 oktober 2021 och pågår fram till 31 mars 2022, deltar uppemot 190 länder under temat Connecting Minds – Creating the Future.

Sveriges deltagande bygger på samarbete mellan stat och näringsliv. Från näringslivet bidrar 143 svenska företag till Sveriges närvaro.