Kungen och Kronprinsess­­paret i videomöte om elförsörjning

Torsdagen den 26 augusti höll Kungen och Kronprinsessparet ett videomöte med företrädare för svenskt näringsliv för att få information om elförsörjning som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Kungaparet och Kronprinsessparet under mötet med med representanter från Svenskt Näringsliv.

Kungaparet och Kronprinsessparet under mötet med med representanter från Svenskt Näringsliv. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungen och Kronprinsessparet mötte svenska näringslivsföreträdare digitalt för att få information om företagens arbete med att utveckla modern, fossilfri teknologi.

Bland annat diskuterades hur svenska företag lägger stora resurser för att utveckla en fossilfri teknologi som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Representanter som deltog i mötet

  • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
  • Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv
  • Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc
  • Martin Lundstedt, vd och koncernchef i AB Volvo
  • Jan Secher, vd och koncernchef för Perstorp
  • Jenny Larsson, vd och Sverigechef för Hitachi ABB Power Grids
  • Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel

Mötet, som arrangerades av Svenskt näringsliv, var det femte i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till toppen