Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag. Vid vittnesbekräftelsen får de fyra vittnena se det nyfödda barnet.

Pressmöte med de fyra vittnena. Från vänster: överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke, statsminister Stefan Löfven, förste vice talman Tobias Billström och förutvarande riksmarskalk, ordenskansler Ingemar Eliasson. Foto: Kungahuset.se

Pressmöte med de fyra vittnena. Från vänster: överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke, statsminister Stefan Löfven, förste vice talman Tobias Billström och förutvarande riksmarskalk, ordenskansler Ingemar Eliasson. Foto: Kungahuset.se

Vittnesbekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av vittnen. 

Vittnen för Prins Gabriel var överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke, statsminister Stefan Löfven, förste vice talman Tobias Billström och förutvarande riksmarskalk, ordenskansler Ingemar Eliasson.