Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap. Bland annat hålls konselj på Kungens initiativ vid en kunglig födsel.

Konselj på Kungliga slottet den 4 september 2017. Foto: Kungahuset.se

Konselj på Kungliga slottet den 4 september 2017. Foto: Kungahuset.se

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme/hertiginnedöme för tronarvingen. Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag.

Vid Prins Gabriels födsel hölls en konselj måndagen den 4 september 2017 på Kungliga slottet.

Läs mer om konseljen 4 september 2017