Sveriges Kungahus

Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermarks tal

Tal vid vigseln den 8 juni 2013

(Det talade ordet gäller)

"Störst av dem är kärleken". Av tron, hoppet och kärleken. Av dem är kärleken störst. Men också större än makt och rikedom. Så stor är kärleken.

Kära Madeleine och Christopher!

Er stora dag. En hel dag för ett helt liv. Denna dag flödar över av skönhet och glans, av glädje och feststämning, och allt detta för er skull, och som ni också vill dela med er av till så många. Men framför allt delar ni dagen med varandra. Detta är er stora dag.

Ni är båda engagerade människor. I detta ert engagemang har ni angivit ändamål som ni vill stödja och då särskilt framhållit "MinStoraDag" och "World Child Foundation". Så får denna er dag betyda något också för många barn och unga. Ni gör dem delaktiga i er glädje och låter så båda sidorna av kärlekens väsen lysa fram: För andra och för varandra. Ni öppnar era hjärtan för andra. Det är kärlek. Och ni har öppnat era hjärtan för varandra. Det är kärlek, och vi gläds med er.

Skönhet och fest hör ihop, glans och storslagenhet. Musik i skilda former. Men för att inte allt ska vara yta bara behöver det finnas en kärna av innerlighet, av den där varma, trygga kärleken. Till kärlekens väsen hör förutom den hisnande, allt dominerande känslan också innerligheten, ömheten och den kärleksfulla omtanken. Vi kan kalla det tillgivenhet. Det är inte något märkvärdigt ord, men det rymmer så mycket av det som verkligen är kärlek.

I det svenska ordet "tillgivenhet" ligger att ni ger er åt varandra. Det är ett vågstycke, för det gäller ju livet. Det är detta som hela denna dag kretsar omkring.

Alla stora fester har någon form av kärna. I dag är den kärnan ert ja till varandra inför ett liv tillsammans. Detta är ju en mycket allvarlig sak. Men all djup glädje har också en allvarlig sida. Ni menar allvar när ni idag inför Guds altare ger varandra ert ja.

Till det yttre kan vi uppleva den ystra och uppsluppna festen som något väsensskilt från de många vardagarna i vårt liv. Men till det verkligt stora hör det som skapas när alla de små orden och de varma, ömma ögonkasten formar en väv av trygghet, en vila i er vardag. Varje dag. De många vardagarnas många ögonblick sammanfogas till ett liv, ert gemensamma liv. Var rädda om ögonblicken!

Så är det i kyrkans liv också. De enkla tingen innesluter i sig det stora, som vattnet i dopet, som brödet och vinet i nattvarden. Den intellektuella analysen fångar inte detta, utan trons och hjärtats ja.

Vi befinner oss just nu i ett trons och hjärtats rum. Slottskyrkan innesluter er två i Guds kärleksfulla omsorg och ger både rymd och riktning åt ert liv tillsammans. I detta rum av rymd och gudsnärvaro tar ni emot varandra, och vi gläds med er.

"MinStoraDag" har som mål att öka antalet Stora dagar för allt fler. Ni har tänkt på det målet inför ert bröllop. Men hälsningen från denna gudstjänst går nu först och främst till er att ni måtte få ge varandra ständigt nya stora dagar. Ni har ett liv framför er som kommer att präglas av ansvarstagande i så många olika former, och där ni också kommer att framträda som representanter för vårt land och för den kungliga familjen.

Men, kära Madeleine och Christopher, var då rädda om de stunder och dagar ni får då ni själva får bry er om varandra, visa varandra tillgivenhet och leva i den kärlek som bär allt, tror allt och hoppas allt. Kom varandra till mötes ständigt på nytt. Var beredda att förlåta och att ta emot förlåtelse. Allt bär den, kärleken, allt tror den, allt hoppas den (v 7).

Tänk ständigt på nytt: Hur gör jag denna dag stor för Madeleine? Hur gör jag denna dag stor för Christopher? Och tänk då inte bara storslaget utan också smått.

Denna gudstjänst är i sig själv en förbön för er och en tillönskan om Guds välsignelse. I denna förbön och denna välsignelse bäddas ert ja till varandra in. Och jag kan tillägga: ni är också inneslutna i familjernas och vännernas och vårt lands uppriktiga välgångsönskningar.

Störst är kärleken. Bevara de orden i era hjärtan också med den tilliten att Guds kärlek aldrig överger er.