Sveriges Kungahus

Förband längs kortegevägen

Längs kortegevägen stod förband från armén, flygvapnet och marinen uppställda.

Yttre borggården

 • Högvakten
 • Grenadjärer ur Livgardet

Slottsbacken

 • Grenadjärer ur Livgardet
 • Livgardet

Skeppsbron

 • Första ubåtsflottiljen
 • Fjärde sjöstridsflottiljen

Strömbron

 • LSS — Luftstridsskolan
 • F17 — Blekinge Flygflottilj

Kungsträdgården, Strömgatan

 • F21 — Norrbottens flygflottilj

Gustav Adolfs torg, Strömgatan

 • MHS K — Militärhögskolan

Norrbro

 • MHS K — Militärhögskolan
 • P7 — Södra Skånska Regementet

Myntgatan, Mynttorget

 • Ledningsregementet

Riddarholmen, Wrangelska backen, Evert Taubes terrass

 • Ledningsregementet
 • Tredje sjöstridsflottiljen
 • Sjöstridsskolan
 • MMK Marinens musikkår

Läs mer om kortegevägen