Sveriges Kungahus

Bordslinne

Bröllopslinnet bestod av Klässbolsdukar och över hundra år gamla servetter vävda i damastteknik. Det gick åt cirka 640 kvadratmeter linne till hela bröllopsdukningen på Drottningholms slott.
Servetterna vävdes år 1891 i Lille i Frankrike av väveriet Lemaitre Demestre & Fils, som var beläget på Place de la Gare på Rue de Baisses 19. I mönstret finns svensk-norska unionsvapnet, vävt i mitten på servetten.

Alla servetterna, 500 stycken, som användes tillhör till unionslinnet. År 1891 fanns det 999 servetter. Av dem används fortfarande 919, tack vare Fatburens skonsamma skötselmetoder. Behandling av kallmanglad damast görs enligt gammal tradition. Den består av 18 olika delmoment från fläckborttagning och tvättning till vikning, mangling och valsning. Linnet lagras i ett svalt förråd i minst tre månader innan de tas i bruk igen så att fibrerna hinner vila och hitta sin rätta form igen.

Mönstret i de 45 Fru Embla-dukarna är enkelt och utgör en fin bakgrund till dukningen. De är beställda från Klässbols med tanke på de middagar där man dukar med runda bord. Materialet är linne.